Piñol Lloret, Marta: “La representación de la emigración europea a Estados Unidos en
producciones audiovisuales norteamericanas hasta 1915”. A: QUINTANA, Àngel;
PONS, Jordi (Eds.): Objectivitat i efectes de veritat. El cinema dels primers temps i la
tradició realista. Girona: Fundació Museu del Cinema – Col·lecció Tomàs Mallol,
Ajuntament de Girona, 2014, pp. 225-231, ISBN: 978-84-8496-203-8.