Piñol Lloret, Marta: “Els moviments migratoris en el cinema català: identitats i procesos d’integració”. En: RODRÍGUEZ GRANELL, Ana (Coord.): Identitats en conflicte en el cinema català. Barcelona: Editorial UOC, 2016, pàgs. 75-96, ISBN: 978-84-9116-331-2.