Piñol Lloret, Marta: “La representación de la mujer en los seriales de Louis Feuillade: el caso de Tih Minh (1918)”. En: QUINTANA, Àngel; PONS, Jordi (Eds.): La dona visible. Presències de la feminitat a la pantalla 1895-1920. Girona: Fundació Museu del Cinema – Col·lecció Tomàs Mallol, Ajuntament de Girona, 2020, pp, 149-156.