Piñol Lloret, Marta: “Memories i silencis: les identitats migratòries en el cinema de Chantal Akerman”. A: SELVA, Marta; SOLÁ, Anna (Coords.): Chantal Akerman. Un gest, vincles i espais. Barcelona: Edicions de la Mostra Internacional de Films de Dones, 2017.