Piñol Lloret, Marta: “El baptisme en l’art català del 1400: consideracions a partir del
retaule de Sant Joan Baptista d’Èvol”. En: ALCOY, Rosa (Ed.): Contextos 1200-1400: Art de Catalunya i art de l’Europa meridional en dos canvis de segle. Barcelona: Universitat de Barcelona, Grup d’Investigació Emac. Romànic i Gòtic, Departament d’Història de l’Art, Colección Contextos – 2, 2012, pp 39-46, ISBN: 846953338X.