FERIDA

S’esquerda la superfície. Regna la vulnerabilitat. Un crit d’alerta? Un crit de dolor? La natura pateix, les plantes ens ho avisen. Ho sabrem escoltar? Ho voldrem escoltar? La terra és un planeta ferit. La ferida creix, s’esquinça. És massa tard?

Escoltem-la, és a dir, auscultem-la. Atansem-nos a la seva pròpia matèria, sentim-la. Auscultem una secció d’un tronc i dediquem-li atenció, repensem les maneres de relacionar-nos amb la natura, d’estar en la natura. Aquesta instal·lació és una invitació a seure a terra, tot establint la relació de contacte més estreta possible amb el planeta, agafar el fonendoscopi i escoltar els sons ocults, les crides silenciades i desateses del patiment. Establir una escolta atenta i conscient, i descobrir com la natura xiscla i es retorça de dolor. Auscultar la veu dels vegetals, els més oblidats del món natural.

Descobriràs, en escoltar/auscultar la fusta, una peça d’art sonor en 4 moviments que reflecteixen 4 estats de la natura: alegre, problema, caos i mort. En quin punt estem? Què et transmetran les plantes? Depèn del moment en què les escoltis, perquè la natura no s’atura per tu. És per això que la peça es reprodueix en loop, com també és circular el desenvolupament de la vida: naixement, creixement, mort i tornar a començar. Ara bé, replantegem-nos quin paper juguem en el seu deteriorament, en no cuidar-la i en com la malmetem. Aturem-nos a escoltar-ho i a reflexionar, a sentir la veu d’una ferida aparentment silent que creix. A repensar l’ecologia política i els vincles amb els altres no humans.